Ostrovy života

Kolik životního prostoru ponecháváme my lidé přírodě k její přirozené obnově?

Většina půdního fondu v naší zemi, pole, louky, zahrady jsou obhospodařovány technikou. Stroje jsou větší, rychlejší a výkonnější každým rokem. Stroje nerady objíždějí remízky, útočiště volně žijících zvířat. Vyhovují jim sjednocené lány.

Pod koly zemědělské techniky v polích každým rokem zahyne jen v naší zemi až 60 000 srnčat. Ohrožení jsou zajíci. Hynou včely, hmyz, ptactvo a další volně žijící zvířata v důsledku používání toxických látek v zemědělství a v zahradnictví. Sekačky na trávu drtí nejen larvy motýlů, ale i luční koníky a další hmyz, jehož život je úzce provázan s pestrostí a různorodostí fauny a flory…neustálý hluk strojů nepříznivě ovlivňuje zdraví a duševní pohodu člověka.

Ostrovy života

  • jsou místa, která žijí svým vlastním životem, bez lidské kontroly, regulací a násilí v podobě zásahů zahradní techniky a toxických látek.
  • jsou místa, kde může přirozeně cirkulovat a čistit se voda na povrchu i pod povrchem země.
  • jsou rájem pro ptactvo, hmyz a volně řijící živočichy.
  • poskytují bezpečí tvorům, které člověk svými aktivitami ohrožuje a vytlačuje.
  • léčí a harmonizují člověka blahodárnými zvuky- ptactva, hmyzu a inspirují svojí šťavnatostí, divokostí a nepřístupností.

Letos na jaře jsem v Českém ráji získala do péče louku – 5500m2. V červnu jsme ji poprvé s přáteli pokosili. Podařilo se domluvit kosení i na sousedních pozemcích na ploše o rozloze 20 000m2. Vize je jasná. Obnova druhové rozmanitosti díky kosení 2x do roka bez použití strojů, které jsou sice rychlé a funkční, ale bezohledné vůči hmyzu, zvířatům i rostlinám. Plánuji získat do péče další pozemky. Pro obnovu luk a k vytvoření ostrůvků, do kterých člověk nezasahuje a kde je příroda ponechaná svojí přirozenosti.

„Kulturní krajina“ může život podporovat i potlačovat. Vždy se v ní člověk pasuje do role „vládce“ nad životem a smrtí. Jsem hluboce přesvědčená, že toto paradigma je přežitek a jestli chceme spokojeně a ve zdraví žít, je nezbytné naučit se inteligenci přírody ctít a respektovat. Lidský rozum moudrost přírody a života nedokáže přesáhnout.

Výnos z prodeje vstupenek bude, po uhrazení nákladů spojených s provozem, insvestován do vytváření ostrovů života – ráje pro život rostlin, stromů a volně žijících zvířat.