Návštěva

Otevírací doba

Přírodní památka je otevřena od pátku 26. června do úterý 15. září 2020

Pondělí – Neděle          9:00 – 19:00

V čase 9:00 – 11:00 je vstup do přírodní památky povolen i bez plavek.

Lom je přístupný i po ukončení letního provozu. Děkujeme, že i nadále dodržujete návštěvní řád pro ochranu čistoty vody a přírodní památky.

Ceník

Celodenní

Plné vstupné                        100 Kč

Snížené vstupné*                 50 Kč

Děti do 100cm výšky         zdarma

 

Vstupné na 1 hodinu

Plné vstupné                          50 Kč

Snížené vstupné*                 25 Kč

Děti do 100cm výšky         zdarma

* Děti do 15 let, důchodci a ZTP.

 

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte a při odchodu odevzdejte. Ztráta kartičky je zpoplatněna částkou 100kč.

Vstupenky je možné koupit na místě v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím aplikace Trisbee.

 

Vstupenky NELZE REZERVOVAT PŘEDEM. Děkujeme za pochopení.

Návštěvní řád

Návštěvník této přírodní památky je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a chovat se během své návštěvy přírodní památky v souladu s ním.

Vstup pro návštěvníky je dobrovolný, na vlastní nebezpečí a pouze po uhrazení řádného vstupného během platné otevírací doby.

V přírodní památce je zakázáno:

 • vstupovat do ní s kolem či motorkou apod.
 • koupat psy
 • používat neekologické opalovací krémy (které znečišťují vodu)
 • vstupovat mimo vyhrazená místa
 • skákat do vody
 • trhat a ničit zeleň
 • odhazovat odpadky
 • chytat živočichy, lovit ryby bez souhlasu Správy CHKO Pálava
 • stanovat
 • rozdělávat oheň
 • konzumovat omamné látky.

Návštěvníci jsou povinni:

 • dodržovat čistotu a pořádek; veškeré nádoby a obaly, které si přinesou, také odnést
 • chovat se slušně a ukázněně tak, abyneohrožovali bezpečnost a zdraví jiných návštěvníků ani své
 • dodržovat provozní dobu
 • děti do 15 let smí vstupovat do přírodní památky pouze v doprovodu rodičů nebo osob starších 18 let

Provozovatel neručí za případnou ztrátupředmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě porušení tohoto návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů ostrahy je provozovatel přírodní památky, nebo jím pověřená osoba,oprávněn tohoto návštěvníka vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Děkujeme, že návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak sobě i ostatním k pohodovému pobytu.

Maximální počet návštěvníků je 100 v jednom okamžiku. V případě vyššího zájmu je nutné počkat.

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte a při odchodu odevzdejte. Ztráta kartičky je zpoplatněna částkou 100kč.

Parkování

Parkování pro kola před lomem je v ceně vstupného.

Parkování pro auta na parkovišti před lomem stojí 20 Kč/hodina.