Návštěva

Otevírací doba

V LOMU JE REGULOVÁN VSTUP POUZE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH OD 15.6 – 15.9.
PO ZBYTEK ROKU JE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ.

V Přírodní památce je regulován a zpoplatněn vstup vždy od 15. června do 15. září

Pondělí – Neděle          9:00 – 19:00

V přírodní památce je povoleno a doporučeno koupání bez plavek.

Lom je po ukončení letního provozu volně přístupný. Děkujeme, že i nadále dodržujete návštěvní řád pro ochranu čistoty vody a přírodní památky.

Ceník

Vstupné na 3 hodiny

(s možností opakovaného vstupu do placené zóny pro 1 osobu)

Plné vstupné                        100 Kč

Snížené vstupné*                 50 Kč

Děti do 100cm výšky         zdarma

 

Vstupné na 1 hodinu

Plné vstupné                          50 Kč

Snížené vstupné*                 25 Kč

Děti do 100cm výšky         zdarma

Děti do 15 let, důchodci a ZTP.

 

 

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte. Při odchodu ji musíte odevzdat

Vstupenky je možné koupit na místě v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím aplikace Trisbee.

 

Vstupenky NELZE REZERVOVAT PŘEDEM. Děkujeme za pochopení.

Návštěvní řád

Návštěvník této přírodní památky je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a chovat se během své návštěvy přírodní památky v souladu s ním.

Vstup pro návštěvníky je dobrovolný, na vlastní nebezpečí a pouze po uhrazení řádného vstupného během platné otevírací doby.

V přírodní památce je zakázáno:

 • kouřit a konzumovat omamné látky
 • vstupovat do ní s kolem či motorkou apod.
 • používat neekologické opalovací krémy (které znečišťují vodu)
 • vstupovat mimo vyhrazená místa
 • vstupovat se psy
 • poslouchat nahlas hudbu – váš soused může mít jiný vkus. Použijte, prosím, sluchátka.
 • skákat do vody – nebezpečí zranění
 • trhat a ničit zeleň
 • odhazovat odpadky
 • chytat živočichy, lovit ryby bez souhlasu Správy CHKO Pálava
 • stanovat
 • rozdělávat oheň

Návštěvníci jsou povinni:

 • dodržovat čistotu a pořádek; vstupovat pouze s recyklovatelnými obaly na jídlo a pití
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví jiných návštěvníků ani své
 • děti do 15 let smí vstupovat do přírodní památky pouze v doprovodu rodičů nebo osob starších 18 let

Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě porušení tohoto návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů ostrahy je provozovatel přírodní památky, nebo jím pověřená osoba,oprávněn tohoto návštěvníka vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Děkujeme, že návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak sobě i ostatním k pohodovému pobytu.

Maximální počet návštěvníků je 100 v jednom okamžiku. V případě vyššího zájmu je nutné počkat.

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte a při odchodu odevzdejte.

Parkování

Parkování pro auta na parkovišti před lomem je v ceně vstupného.