Návštěva

Otevírací doba

V LOMU JE REGULOVÁN VSTUP POUZE V LETNÍCH MĚSÍCÍCH OD 15.6 – 15.9.
PO ZBYTEK ROKU JE PŘÍRODNÍ PAMÁTKA VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ.

V Přírodní památce je regulován a zpoplatněn vstup vždy od 15. června do 15. září

Pondělí – Neděle          9:00 – 19:00

V přírodní památce je povoleno a doporučeno koupání bez plavek.

Lom je po ukončení letního provozu volně přístupný. Děkujeme, že i nadále dodržujete návštěvní řád pro ochranu čistoty vody a přírodní památky.

Ceník

Vstupné na 3 hodiny

(s možností opakovaného vstupu do placené zóny pro 1 osobu)

Plné vstupné                                                                          150 Kč

Důchodci, studenti, doprovod ZTP+P, ZTP            100 Kč

Děti do 15 let                                                                        50 Kč

Děti do 100cm výšky                                                         zdarma

 

Vstupné na 1 hodinu                                                         50 Kč (bez nároku na další slevy)

Děti do 100cm výšky                                                         zdarma

 

 

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte. Při odchodu ji musíte odevzdat

Vstupenky je možné koupit na místě v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím aplikace Trisbee.

 

Vstupenky NELZE REZERVOVAT PŘEDEM. Děkujeme za pochopení.

Návštěvní řád

Návštěvník této přírodní památky je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem a chovat se během své návštěvy přírodní památky v souladu s ním.

Vstup pro návštěvníky je dobrovolný, na vlastní nebezpečí a pouze po uhrazení řádného vstupného během platné otevírací doby.

V přírodní památce je zakázáno:

 • kouřit a konzumovat omamné látky
 • vstupovat s potravinami v jednorázových obalech a jejich konzumace v přírodní památce.  Jídlo a pití v nádobách na více použití –  např. rekrabičky, jsou vítané.
 • vstupovat do ní s kolem či motorkou apod.
 • používat neekologické opalovací krémy (které znečišťují vodu)
 • vstupovat mimo vyhrazená místa
 • vstupovat se psy
 • poslouchat nahlas hudbu – váš soused může mít jiný vkus. Použijte, prosím, sluchátka.
 • skákat do vody – nebezpečí zranění
 • trhat a ničit zeleň
 • odhazovat odpadky
 • chytat živočichy, lovit ryby bez souhlasu Správy CHKO Pálava
 • stanovat
 • rozdělávat oheň

Návštěvníci jsou povinni:

 • dodržovat čistotu a pořádek; vstupovat pouze s recyklovatelnými obaly na jídlo a pití
 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali bezpečnost a zdraví jiných návštěvníků ani své
 • děti do 15 let smí vstupovat do přírodní památky pouze v doprovodu rodičů nebo osob starších 18 let

Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.

V případě porušení tohoto návštěvního řádu či neuposlechnutí pokynů ostrahy je provozovatel přírodní památky, nebo jím pověřená osoba,oprávněn tohoto návštěvníka vykázat bez nároku na vrácení vstupného.

Děkujeme, že návštěvní řád dodržujete a pomáháte tak sobě i ostatním k pohodovému pobytu.

Maximální počet návštěvníků je 100 v jednom okamžiku. V případě vyššího zájmu je nutné počkat.

VSTUP POUZE s vlastními nádobami na jídlo a pití, které netvoří odpad.
Plasty, PET lahve, plechovky, krabice od ovocných šťáv atd. tvořící odpad se musí zanechat u vstupu. U vody z nich není povolena konzumace.
Informace o stavu obsazenosti najdete každý den na FB stránce: Přírodní památka zatopený lom u Mikulova
VSTUP SE PSI
Přístup k vodě se psy není během letní sezony 15.6.-15.9. povolen. 
Můžete však se psy pobývat na travnaté vyhlídce bezprostředně nad lomem a chodit se dolů cca 100m koupat.
Nejbližší pláž – písečná – vhodná pro návštěvu s domácími mazlíčky je Yacht klub v Pavlově vzdálený 7km.
POTÁPĚČI
Od 15.6.-15.9.  je potápění v lomu povoleno. Potápěči platí stejné vstupné jako běžní návštěvníci.
Mimo sezonu je potápění také povoleno.
DĚTI
Vstup do vody je pozvolný, je vhodný i pro malé děti. Doporučujeme však boty do vody, protože v lomu jsou ostré kamínky a pokrývku hlavy, protože odpoledně není v lomu stín.

Ke vstupence obdrží každý návštěvník sčítací kartičku. Eviduje, kolik je v lomu lidí. Kartičku si pečlivě uschovejte a při odchodu odevzdejte.

Parkování

Parkování pro auta na parkovišti před lomem.

Poplatky

od 9:00-19:00
Jednotný poplatek z místa za motorové vozidlo 50kč
21:00-7:00
Jednotný poplatek z místa za:
Osobní automobil 200kč
Karavan, dodávka, obytný vůz 400kč
Poplatek se platí na místě pověřenému pracovníkovi, nebo přímo na pokladně u prodeje lístků do přírodního koupaliště. Zakoupený lístek-potvrzení o zaplacení si, prosím, umístěte za přední sklo.